Wejście

Artykuły

Ślub kościelny czy cywilny. Jakie dokumenty są potrzebne? Gdzie i kiedy je otrzymamy?

Ślub kościelny czy cywilny. Jakie dokumenty są potrzebne? Gdzie i kiedy je otrzymamy?

Planowanie ślubu nie należy do najłatwiejszych, nie tylko potrzebujemy zmysłu estetycznego, organizacyjnego ale również sporej wiedzy. Niestety ślub nie wiąże się tylko z wybieraniem dekoracji czy kolorów kwiatów, musimy zając się bardziej formalnymi sprawami. Często dylematem jest temat druhen i drużbów oraz kogo wybrać na świadków. Dodatkowo należy zorganizować wszelkie dokumentacje odnośnie ślubu kościelnego, czyli konkordatowego oraz cywilnego. Gdzie należy się zgłosić po takie dokumenty oraz kiedy podpowiadamy w tym artykule.

Większość ślubów w Polsce to śluby kościelne, które jednocześnie muszą być ważne również wobec prawa i Państwa. Aby Wasze małżeństwo było ważne w formie prawnej jak i wyznaniowej należy zgromadzić kilka dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego jak również w Kościele.

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego 2019 do ślubu kościelnego – konkordatowego.

Przede wszystkim, aby małżeństwo było ważne wobec prawa należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Najlepiej pójść do Urzędu, w którym jest Wasz akt urodzenia, gdyż przyśpieszy to wszelkie formalności. Jeżeli jednak nie macie takiej możliwości to spokojnie można pójść do najbliższego punktu. Warto pamiętać, że wszystkie dokumenty są potrzebne kiedy zawierany jest związek małżeński w kościele, gdyż sam ślub kościelny nie jest uznawany jako ważny w polskim prawie.

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego przed ślubem.

Udając się do Urzędu Stanu Cywilnego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport potwierdzający tożsamość. W Urzędzie musimy zgłosić się po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ten dokument mówi również o tym, jakie nazwiska będziecie nosić po ślubie oraz Wasze dzieci. Takie zaświadczenie musi być podpisane przez Was oboje, dlatego należy wybrać się w parze do Urzędu. Taki zaświadczenie kosztuje 84 zł. Będzie on niezbędny w kościele. Warto pamiętać, że wniosek wydawany jest w przeciągu 10 dni roboczych, a ważny do 6 miesięcy od odbioru.

Dodatkowo należy pobrać Akt urodzenia. Jeżeli nie mamy dostępu do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zameldowania należy złożyć wniosek o skrócony akt urodzenia w najbliższym Urzędzie. Warto wpisać się do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego, ułatwi to odbiór wszelkich odpisów dokumentów. W przyszłości również aktu zawarcia związku małżeńskiego. Czas otrzymania aktu urodzenia to nawet 14 dni roboczych. Skrócony akt urodzenia kosztuje 22 zł.

Formalności w kościele. Jakie dokumenty potrzebujemy do zawarcia związku małżeńskiego?

Zaczynamy przede wszystkim od wyznaczenia daty ślubu w kościele. Tak jak w Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest to konieczne, gdyż przy ślubie konkordatowym czyli kościelnym wszystko podpisuje się tuż po ceremonii. W niektórych parafiach datę trzeba zarezerwować nawet rok wcześniej. Warto to sprawdzić!

3 miesiące przed ślubem! Formalności w kościele.

Aby wziąć ślub kościelny, taki, który będzie ważny prawnie będziemy potrzebowali kilku ważnych dokumentów. Niektóre z nich otrzymamy tak, jak zostało podane powyżej, czyli w Urzędzie Stanu Cywilnego. Inne zaś otrzymamy w parafii, w kościele, w którym zostaliśmy ochrzczeni.
3 miesiące przed ślubem należy udać się do parafii, w której odbędzie się ślub. Spisywany jest tam protokół przedślubny, czyli kanoniczne badanie Pary Młodej. Jest to rozmowa pomiędzy Wami a księdzem o Waszej wierze, przyszłości, wychowywaniu dzieci.

Na to spotkanie należy przynieść:

 • akty chrztu i bierzmowania,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dowody osobiste,
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich.

Po spisaniu protokołu małżeńskiego wygłoszone zostaną zapowiedzi. Jeżeli pochodzicie z różnych Parafii, zapowiedzi muszą odbyć się w obu.

Tydzień przed ślubem!

Około tygodnia przed ślubem należy powtórnie udać się do kancelarii parafialnej wraz z wybranymi świadkami. Wasi świadkowie muszą wziąć ze sobą dowody osobiste. W tym czasie następuje podpisanie aktu ślubnego. W tym momencie należy mieć wszelkie dokumenty, które zebraliście przez ostatnie 3 miesiące:

 • dowody osobiste,
 • akty urodzenia,
 • akty chrztu i bierzmowania,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • poświadczenie odbycia kursu nauk przedmałżeńskich,
 • potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w Waszych parafiach,
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi przedmałżeńskiej.

Dzień przed ślubem macie obowiązek przystąpić do spowiedzi ponownie. W dniu ślubu, po nabożeństwie podchodzicie do dokumentów, na których składacie podpisy wraz z Waszymi Świadkami oraz duchownym. Parafia ma 7 dni od daty Waszego ślubu na złożenie wszystkich dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego.

Wiadomości Związane